CCVS Board Agendas

 August 19, 2019  

August 15, 2019 Rescheduled to August 19, 2019

August 5, 2019 Special Board Meeting

August 2, 2019 Special Board Meeting

July 11, 2019

July 11, 2019 Study Session

June 27, 2019

June 14, 2019 Special Board Meeting

June 13, 2019

May 29, 2019 Special Board Meeting 

May 9, 2019

April 30, 2019 Special Board Meeting

April 11, 2019

March 7, 2019 (Study Session Agenda)

March 7, 2019

February 7, 2019

January 30, 2019 Special Board Meeting

January 17, 2019

January 10, 2019 Cancellation Notice

December 6, 2018

November 8, 2018 (Study Session Agenda)

November 8 , 2018

October 11, 2018

September 13, 2018

August 9, 2018

July 12, 2018 - Cancellation Notice

July 11, 2018 (Study Session Agenda)

July 11, 2018

CCVS BOARD AGENDAS 2017-2018

CCVS BOARD AGENDAS 2016-2017

CCCS Board Agendas

August 19, 2019 Special Board Meeting 

August 15, 2019 CANCELED - rescheduled to August 19, 2019

July 11, 2019

July 11, 2019 Study Session

June 27, 2019 

June 14, 2019 Special Board Meeting

June 13, 2019

May 29, 2019 Special Board Meeting

May 9, 2019

April 30, 2019 Special Board Meeting

April 11, 2019

March 7, 2019 (Study Session Agenda)

March 7, 2019

February 7, 2019

January 30, 2019 Special Board Meeting

January 17, 2019

January 10, 2019 Cancellation Notice

December 6, 2018

November 8, 2018 (Study Session Agenda)

November 8, 2018

October 11, 2018

September 13, 2018

August 9, 2018

July 12, 2018 - Cancellation Notice

July 11, 2018 (Study Session Agenda)

July 11, 2018

CCCS Board Agendas 2017-2018

CCCS BOARD AGENDAS 2016-2017